Girişimsel Damar Cerrahisi


Girişimsel damar cerrahisi damarla ilgili girişimsel işlemleri veya bunların cerrahi ile kombinasyonunu (hibrid) uygulayan disiplindir. Bunlar içinde en sık yapılanı tanısal klasik anjiografidir. Ancak asıl önemli olan kısmı anjiyografik teknikleri kullanarak yapılan tedavi edici işlemlerdir. Bunlar genel olarak daralmış damarların açılmasını (Balon anjioplasti (PTA) ve Stentleme) veya hastalıklı damarların kapatılmasını (Embolizasyon) içerir. Ancak bunların dısında da, yine damar içinden yapılan, değişik tedavi edici işlemler uygulanmaktadır.

Girişimsel İşlemler
Balon anjioplasti (PTA) ve Stentleme işlemleri, tıkalı veya daralmış atardamar yada toplar damar hastalıklarında hastalıklı damar lümeninin damar içerisinden yapılan balon kateterler veya stent (metalik kafesler) ile ilerletilmesiyle açılması işlemidir. Kalp damarları dışındaki bütün damarların bu tip tedavileri Girişimsel Damar Cerrahisi hekimlerince gerçekleştirilir. Bunlar böbrek ve diğer iç organlar, kola veya bacağa giden damarlar ve beyin damarları olarak sınıflandırılabilir.

Anevrizma Onarımı
Kalpten çıkan ve bacaklara giden aort damarının ölümcül olabilen genişlemelerine aort anevrizması denmektedir. Bu hastalıklar eskinden bütün karın açılarak yapılan ameliyatlarla tedavi edilmekteydiler. Günümüzde bunların çoğunu Girişimsel Damar Cerrahisi hekimleri sadece kasık ya da koltuk altı damarından girerek özel kaplamalı stentler ile bu tip hastalıklı damar genişlemelerini tedavi etmektedirler.

Kimler Girişimsel Tedavi İçin Aday Olabilir?
Hastalar girişimsel tedavi açısından değerlendirilmelidir, ancak her hasta girişimsel tedavi için uygun değildir. Bu durumlarda bilinen diğer tedavi seçeneklerine başvurmak gerekebilir.
Girişimsel işlem sırasında bazı komplikasyonlar meydana gelebilir. Bu durumlarda derhal açık ameliyata geçmek gerekebilir.