Venöz Ülser


Venöz yetmezliğin en ileri safhası olan venöz ülserde tipik olarak ayak bileği bölgesinin iç yüzeyinde iyileşmeyen, bazen enfekte hatta kokulu bir yara gelişimi söz konusudur. Hastaların bir kısmında derin ven trombozu hikayesi vardır.
Venöz ülser genelde çok önemsenmeyen bacak ödemi ile başlar, bunu renk değişikliğ takip eder ve gözle bile görülmeyen bir noktadan cilt enfekte olur ve yara açılır.

O bölgede kanın göllenmesine sebep olan bir venöz yetmezlik söz konusudur. Bu yetmezlik bazen büyük safen vende olabileceği gibi küçük safen vende de olabilir. Çoğu zaman perforatör venlerde de bir yetmezlik söz konudur. Sebep hangisi ise ortadan kaldırılmadan etkin bir tedaviye ulaşmak zordur.
İlaç Tedavisi
Enfeksiyonun tedavisi, toplar damarların geçirgenliğinin azaltılması ve semptomatik iyileştirme için ilaç tedavisine başlanır.
Cerrahi Tedavisi
Cerrahi tedavideki prensip venöz yetmezliğin ortadan kaldırılmasıdır. Bunun için hangi vende ne oranda yetmezlik olduğu renkli Doppler ultrasonografi ile tespit edilmesi gerekmektedir. Buna göre farklı tedavi seçenekleri ortaya çıkmaktadır. Bunlar tek başına veya kombine edilerek uygulanabilir:
Büyük safen vene endovenöz LAZER ablasyon
Küçük safen vene endovenöz LAZER ablasyon
Venöz kapak tamiri
Subfasiyal endoskopik perforatör ven cerrahisi (SEPS)
Yara tedavisi için uygun durumlarda deri grefti nakledilmektedir.
Yara Bakımı
Venöz ülserlerde yara bakımı tedavinin çok önemli bir basamağıdır. Altta yatan etkenlerin ortdana kaldırılmış olması yara iyileşmesine doğru yara bakım teknikleriyle %60-80 katkı sağlayacaktır. Yara bakımında özel maddeler emdirilmiş yara örtüleri kullanıldığı gibi bazı kremler kullanılabilmektedir.
Doku oksijenasyonunu arttırmaya yönelik cihaz uygulamaları veya iltihaplı ödemi çekmeye yarayan vakumlu cihazların kullanımı başvurulan diğer etkili yöntemlerdir.